Aile Oturma İzni

Türk Vatandaşıyla Evli Yabancıların Aile İkamet İzni

Türk vatandaşıyla evli yabancıların Aile İkamet İzni (evlilik ile oturma izni)  6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 34 ila 37 nci maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir.  Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30 ila 34 üncü maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir.

Türk Vatandaşıyla Evli Yabancıların Evlilik İle Oturma İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

a) Yabancı eşine,
b) Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,
c) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna,

ikamet izni düzenlenebilir.

Evlilik ile oturma izni talebinde bulunan yabancının birden fazla eşi olması hâlinde, eşlerden yalnızca birine oturma izni düzenlenebilir. Ancak, yabancının tüm çocuklarına ikamet izni verilebilir.

Çocukların ikamet izni taleplerinde ülkemiz dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati olmalıdır.

Türk vatandaşıyla evli yabancıların Aile İkamet İzni, öğrenci oturma izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlamaktadır.

Türk Vatandaşıyla Evli Yabancıların Evlilik İle Oturma İzni

Aile ikamet izni olan yabancılar aşağıdaki hallerde kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilir:
– Boşanma durumunda Türk vatandaşıyla evli ve en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmışsa, (Ancak aile içi şiddet nedeniyle mağdur olduğunu mahkeme kararıyla ispat eden yabancılardan en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olma şartı aranmamaktadır.)
– Destekleyicinin ölmesi durumunda destekleyiciye bağlı aile ikamet izniyle ülkemizde kalıyorsa,
– Ülkemizde en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olanların on sekiz yaşını doldurmuş olması halinde.

Türk Vatandaşıyla Evli Yabancıların Aile İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

-Türk Vatandaşıyla Evli Yabancıların  oturma izni her defasında üç yılı aşmayacak şekilde düzenlenebilir. – Türk Vatandaşıyla Evli Yabancıların oturma izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

Türk Vatandaşıyla Evli Yabancıların Aile İkamet İzninin Şartları Nelerdir? 

Aile ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 35 inci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

– Destekleyicide aranan şartları karşılamak,

(Destekleyicinin; tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması, son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi, az bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması)

– Destekleyicinin yanında kalmak üzere evlilik ile oturma izni talebinde bulunanlarda aranan şartları karşılamak,

(Ülkemizde kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyetini taşıdığını ortaya koyması, eşlerin on sekiz yaşını doldurmuş olması, anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemesi, evliliğin oturma izni almak amacıyla yapılmamış olması)

Türk Vatandaşı ile Evli Yabancıların Aile İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

– Türk vatandaşıyla evli yabancıların oturma izni için aranan şartların yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması, 

 Türk vatandaşıyla evli yabancıların ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi, 

 Türk vatandaşı ile evli yabancıların oturma izni  hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,

hallerinde aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.    

Detaylı bilgi için youtube kanalımıza abone olabilir veya bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Kaynak: http://www.goc.gov.tr/icerik3/ikamet-izni-cesitleri_409_414_4664

Share

You may also like...

1 Response

  1. Safiye dedi ki:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evliyim ikamet tezkeresini nasıl alabilirim?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir