Category: Faydalı Bilgiler

İkamet İzni İçin Adres Kaydı Limitless Kurumsal

İkamet İzni İçin Adres Kaydı

İkamet izni için adres kaydı büyük önem taşımaktadır. İkamet izni müracaatları ne kadar doğru yapılırsa yapılsın girilen adres bilgisi kayıt edilebilir durumda değilse ikamet izni müracaatları...

0
Ev Alana İkamet İzni

Yatırım Yapana İkamet İzni

Yatırım Yapana ikamet izni, Türkiye’de 62 farklı ilde 1169 mahalle yabancı uyruklu kişilerin ikametgahına kapatılırken, 1 Temmuz itibariyle yabancılara ev kiralama yoluyla turizm amaçlı ikamet izni...

2
400 Bin Dolara Vatandaşlık

400 Bin Dolara Vatandaşlık

400 Bin dolara vatandaşlık; Bilindiği üzere; ilgi (a) sayılı Karar ile ilgi (c) Yönetmelikteki “En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması...

0
ev alana vatandaşlık-limitless kurumsal

Ev Alana Vatandaşlık

Ev Alana Vatandaşlık; Bilindiği üzere; Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. “En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı...

0
Oturma İzni Uzatma Limitless Kurumsal

Oturma İzni Uzatma 2024

Oturma İzni Uzatma 2024 işlemleri; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ila 33 üncü maddelerinde kısa dönem Yabancı Oturma İzni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun...

4