Giriş Yasağı Ve Tahdit Kodları

Giriş Yasağı Ve Tahdit Kodları hakkındaki yazımız ile ilgili olarak 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri hakkındaki kanunun 19. maddesi sınır dışı edilmeyi düzenlemiş olup “İçişleri Bakanlığınca memlekette kalması umumi güvenliğe, siyasi ve idari icaplara aykırı sayılan yabancılar verilecek muayyen müddet zarfında Türkiye’den çıkmaya davet olunur. Bu müddetin sonunda Türkiye’yi terk etmeyenler sınır dışı edilebilir.” hükmüne yer vermiştir.

Sınır dışı işlemleri tamamen İçişleri Bakanlığı’nın uygulamaları kapsamındadır. Uygulamada izinsiz çalışan yabancı uyrukluların sınır dışı işlemleri yapılmakta, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 02.10.2013 gün ve 155 numaralı Genelgesinde “Sınır dışı edilecek olup da söz konusu cezayı ödemediği anlaşılan yabancıları da cezalarının dönüşte tahsil edilmesi ve ödeme yapmadan ülkemize alınmamaları için “Ç” kodlu tahdit programı kapsamında alınacağı belirtilmiştir. Yine aynı genelge kaçak çalışmaktan dolayı taahhüt ettirilen idari para cezasını ödemeden sınır dışı edilen yabancılar hakkında “Ç” kodlu tahdit programında yer alan 119 suç kodu ile, ödeyenlerin ise 117 suç kodu ile işlem yapılacağı, yabancının para cezasını ödemediği taktirde iki yıl süreyle ülkeye girişine izin verilmeyeceği, para cezasını ödeyerek girmek isteyenlerin tahdit düşümlerinin yapılması ve ülkemize girişlerinin sağlanması ise İçişleri Bakanlığı’ndan alınarak talimatla yapılacağı açıklanmıştır.

V-68 İkamet izninin bakanlık iznine tabi olduğu yabancılara

V-69 İkamet izni iptal edilen yabancılara

V-70 Sahte evlilik yapan yabancılara

V-71 Adres değişikliğini bildirmeyen, gerçeğe aykırı beyan eden yabancılara

V-74 Çıkış işlemlerinin bakanlık veya valiliklere bildirilecek olan yabancılara

V-77 Ahıska Türkü olmadığı halde bu konuda başvuru yapan yabancılara

V-84 10 gün içinde ikamet izni müracaatına bağlı giriş yapan yabancılara

V-87 Gönüllü geri dönüş yapan geçici koruma sahibi yabancılara

V-88 Çalışma izni artık geçersiz olan yabancılara

V-89 Geri kabulü yapılan yabancılara

V-91 Ülkeden çıkışı izine tabi geçici koruma kapsamındaki yabancılara

V-92 Mükerrer kaydı bulunan geçici koruma kapsamındaki yabancılara

V-137 Terke davet edilen yabancılara

V-144 57-A kapsamında serbest bırakılan yabancılara

V-145 Gönüllü geri dönüş yapan yabancılara

V-146 Türk pasaportu şerhli olan yabancılara

V-147 Pasaportu şerhli olan Türk vatandaşı eşi bulunan yabancılara

V-148 Geçici barınma merkezinde bulunan yabancılara

V-153 AYM 3. ülkeye ilişkin tedbir kararı bulunan yabancılara

V-154 Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvuru yapan yabancılara

V-155 AİHM tedbir kararı bulunan yabancılara

V-157 İkamet izni talepleri reddedilen yabancılara

V-158 Yabancı temsilcilik personel veya aile üyesi kimlik kartı iptal olan yabancılara

V-159 Üçüncü ülkeye geçiş için ülkemize gelen yabancılara verilen tahdit kodlarıdır.

G-26 Yasadışı örgüt faaliyetlerinde bulunan yabancılar

G-34 Sahtecilik yapan yabancılar

G-42 Uyuşturucu madde suçunu işleyen yabancılar

G-43 Kaçakçılık suçlarını işleyen yabancılar

G-48 Fuhşa aracılık etme ve yer temini suçu bulunan yabancılar

G-58 Öldürme suçunu işleyen yabancılar

G-64 Tehdit suçunu işleyen yabancılar

G-65 Hırsızlık suçunu işleyen yabancılar

G-66 Gasp/yağma suçunu işleyen yabancılar

G-67 Dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan yabancılar

G-78 Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar

G-82 Milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunan yabancılar

G-87 Genel güvenlik açısından tehlike arz eden yabancılar

Ç-101 Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 3 ay süreyle giriş yasağı

Ç-102 Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 6 ay süreyle giriş yasağı

Ç-103 Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 1 yıl süreyle giriş yasağı

Ç-104 Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 2 yıl süreyle giriş yasağı

Ç-105 Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 5 yıl süreyle giriş yasağı

Ç-113 Yasadışı giriş-çıkış yapan yabancılar

Ç-114 Haklarında adli işlem yapılan yabancılar

Ç-115 Ceza evinden tahliye olan yabancılar

Ç-116 Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar

Ç-117 Kaçak çalışan yabancılar

Ç-118 İkamet izni iptal edilen yabancılar

Ç-119 Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi halinde giriş yasağı alan yabancılar

Ç-120 Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi halinde giriş yasağı alan yabancılar

Ç-135 6735 sayılı kanuna aykırı davranan yabancılar

Ç-136 Seyahat masraflarını ödemeyen yabancılar

Ç-137 Terke davet edilen yabancılar

Ç-138 INAD yolcu

Ç-141 Uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen yabancılar

Ç-149 Kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen yabancılar

Ç-150 Sahte belge ile giriş yapmaya çalışan yabancılar

Ç-151 Göçmen kaçakçısı/insan taciri olan yabancılar

Ç-152 Ülkeye girişi ihtiyaten engellenen yabancılar

Ç-166 Girişini haklı nedene dayandırmayan/maddi imkânı bulunmayan yabancılar

Ç-167 3 ila 6 ay arasında vize, ikamet, çalışma izni ihlalinde bulunanlara 1 ay süreyle ülkeye girişini engelleyen yabancılar

K       Kaçakçılıktan aranan yabancılar

N-82 İstihzan kodu

N-95 Giriş yasağı ihlali para cezasını ödemeye yabancılar

N-96 Tanınan sürede ülkemizden çıkış yapmamanın idari para cezası

N-97 Adres beyanına ilişkin idari para cezası

N-99 İnterpol’den aranan yabancılar

N-119 İzinsiz çalışmanın idari para cezası

N-120 Vize, ikamet, çalışma izni ihlali idari para cezası

N-135 Yasadışı giriş yapmanın veya teşebbüs etmenin idari para cezası

N-136 Sınır dışı seyahat masrafı

N-168 102. maddenin ç bendine muhalefetten idari para cezası

N-169 Bakanlıkça belirlenen idari yükümlülüklere uymama idari para cezası

N-170 Kabahatler kanunu veya diğer ilgili kanunlardan kaynaklanan idari para cezası

N-171 Belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeden kaynaklanan idari para cezası

N-172 Gönüllü geri dönüşe ilişkin seyahat masrafı

O-100 Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı

O-176 Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 3 yıl giriş yasağı

O-177 Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 5 yıl giriş yasağı

Giriş Yasağı Ve Tahdit Kodları ile ilgili detaylı bilgi için sitemizin iletişim kısmından bizlere ulaşabilir veya yorum yazabilirsiniz.

Share

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir