İnsani İkamet İzni Nasıl Alınır

İnsani İkamet İzni Nasıl Alınır; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddelerinde insani oturma izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde insani ikamet izni düzenlenmiştir.

İnsani İkamet (Oturma) İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

– Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,

– Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde; yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,

– Kanunun 55 inci maddesi uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında,

– Kanunun 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelerine göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda,

– Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince,

– Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında,

– Olağanüstü durumlarda, insani ikamet izni düzenlenebilir.

İnsani İkamet (Oturma) İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla valilikler tarafından verilir ve uzatılabilir.

İnsani İkamet (Oturma) İzni Şartları Nelerdir? 

İnsani ikamet izinlerinde (Yabancı Oturma İzni) diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamaktadır.

İnsani İkamet (Oturma) İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

İnsani ikamet izni (Yabancı Oturma İzni) Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz.

İnsani İkamet (Oturma) İznine İlişkin Diğer Hususular İnsani oturma izni alan yabancılar iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır. İnsani ikamet iznine sahip olan kişiler, bu izinlerinin süresi içinde uzun dönem ikamet izni hariç olmak üzere şartlarını taşıdıkları diğer ikamet izinlerinden birisi için başvurabilirler. İnsani ikamet izni ile geçirilen süreler, Kanunda öngörülen ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmamaktadır.

Sorularınızı yorum kısmından sorabilir, detaylı bilgilendirme için iletişim sayfasından bizlere ulaşabilir veya youtube kanalımızdan bizleri takip edebilirsiniz.

Share

You may also like...

2 Responses

  1. Amanullah rahmani dedi ki:

    Selam aleyküm benim oturma iznim insani ikamet ile yaşyorum acaba insani ikame ile 5 senemi doldurursam türk vatandaşlığı alabilirmiyim normal ikame ler gibimi yoksa insani ikame normal ikame gibi değilmi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir