Oturma İzni

Oturma İzni yani (ikamet) izni belgesi yabancı kişiye bu belgenin öngördüğü süre zarfında Türkiye’de kalabilmesi için yasal bir hak tanımaktadır.

Geçerli bir ikamet iznine sahip olan yabancı kişiler vize izninden muaf olarak ülkeye giriş ya da ülkeden çıkış yapabileceklerdir. İkamet izni ile Türkiye’de kalmakta olan yabancı kişi izin süresinin sonuna geldiğinde şartları halen taşıyorsa ülkeden çıkış yapmasına gerek olmadan ikamet ettiği il valiliklerinde sahip olduğu ikamet iznini uzatabilir. Ya da başka bir ikamet izni için gerekli şartları sağlaması durumunda yeni durumuna ilişkin ikamet iznine geçiş yapabilir.

-İkamet izni başvuru işlemlerinde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun düzenlemiş olduğu uygulamaya göre; refakat uygulaması kaldırılmış olup her bir yabancının başvurusu ve izin belgesi ayrı olarak düzenlenecektir.

-18/05/2015 göç idaresi randevu sistemi henüz yeterli olmadığından çoğu yabancı vatandaşımız ikamet tezkeresi alma konusunda halen büyük problemler yaşamaktadır. Özellikle uzatma işlemlerinin çalışma izni mantığıyla yeniden düzenlenmesi yabancı vatandaşlarımız zor durumda bırakmaktadır. Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri olarak; bu zor durumu ortadan kaldırıp uzatma başvurunuzu veya diğer ikamet türlerindeki işlemlerinizi en kısa sürede tamamlıyoruz.

-6458 sayılı kanunun uygulamaya koyduğu bir başka yenilik ise çalışma izninin ikamet izni yerine geçmesidir. Kanunun 27 inci maddesi gereğince yabancı kişinin çalışma izni alması halinde; ayrıca ikamet izni almasına gerek olmamakta, çalışma izni süresince Türkiye’de kalma hakkı elde etmektedir.

Oturma İzni

1-KISA DÖNEM OTURMA İZNİ

Yabancı Oturma İzni işlemleri; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ila 33 üncü maddelerinde kısa dönem Yabancı Oturma İzni düzenlenmiştir.
Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28 nci ve 29 uncu maddelerinde kısa dönem Yabancı Oturma İzni düzenlenmiştir.

Kısa Dönem İkamet (Oturma) İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

 • Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar
 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar
 • Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar
 • Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar
 • Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar
 • Turizm amaçlı kalacak yabancılar
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar
 • Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar
 • Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar
 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar
 • Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar 
 • Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar

Oturma İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Kısa dönem ikamet izni, yukarıda 13. ve 14. sırada yer alan yabancılar hariç olmak üzere her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle düzenlenebilir.

Oturma İzni Şartları Nelerdir? 

Kısa dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 32 nci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

 Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek, Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,

 Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak,

 İstenilmesi halinde, vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak,

 Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek.

Oturma İzni Red, İptal veya Uzatılmama Nedenleri Nelerdir?

 Kısa dönem ikamet izni için aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,

 İkamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi, Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,

 Yurt dışında kalış süresi bakımından ihlale düşülmesi,hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

Hakkımızda daha fazla bilgi için aşağıdaki yorum bölümümüzden sorularınızı sorabilir, YouTube kanalımızı takip edebilir veya iletişim sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

Share

You may also like...

3 Responses

 1. Aralık 7, 2020

  […] mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan […]

 2. Temmuz 13, 2022

  […] zorunlu kılındı. 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren yabancıların gayrimenkul sahibi olarak Türkiye’de oturum izni alabilmesi için büyükşehirlerde en az 75 bin dolar, küçük şehirlerde ise 50 bin dolar […]

 3. Temmuz 13, 2022

  […] zorunlu kılındı. 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren yabancıların gayrimenkul sahibi olarak Türkiye’de oturum izni alabilmesi için büyükşehirlerde en az 75 bin dolar, küçük şehirlerde ise 50 bin dolar […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir