Uzun Dönem İkamet İzni

Uzun dönem ikamet izni işlemlerinde yabancı oturma izni işlemlerinde olduğu gibi ; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 42 ila 45 inci maddelerinde uzun dönem yabancı oturma izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 40 ila 43 üncü maddelerinde uzun dönem Yabancı Oturma İzni düzenlenmiştir.

Uzun Dönem Oturma İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

– Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından uzun dönem oturma izni düzenlenebilir.

– Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem oturma iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.

İkamet (Oturma) İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Uzun Dönem oturum izni süresiz düzenlenmektedir.

İkamet (Oturma) İzni Şartları Nelerdir?

Uzun dönem Yabancı Oturma İzni düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 43 üncü maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

– Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de yaşamış olmak (Kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında Kanunun 38. Maddesinde yer alan öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılmaktadır.),

– Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak,– Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelire sahip olmak,

– Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak,

– Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak (Göç Politikaları Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç)

Uzun dönem (oturma) izninin sağladığı haklar Yabancı Oturma izni sahibi yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.

İkamet (Oturma) İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

– Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,

– Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması, hallerinde uzun dönem oturma izni iptal edilir.

Uzun dönem oturma izninin iptali valilikler tarafından yerine getirilir.

İkamet (oturma) izni iptal edilen yabancıların tekrar yapacakları başvurular)

İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da Genel Müdürlüğümüzce belirlenen başvuru usulüne göre yapılmaktadır. Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalma şartı tekrar aranmamakta, başvurular öncelikli olarak değerlendirilmekte ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır. Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalınması nedeniyle uzun dönem oturam izni iptal edilen yabancılar, bu izinlerini tekrar almak üzere başvuruda bulunabilirler.

Detaylı bilgi için youtube kanalımız ziyaret edebilir veya bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Share

You may also like...

1 Response

  1. Fatima dedi ki:

    Turk vatandaş ile 3 yillık evliyim, soru şu ki aile ikamet izni suresi Aralık 2021 bitiyor, uzun dönem ikamet izni yapmam için, kart bedelinden hariç, harç bedeli ödecez mı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir